Welke belasting is betaald ?

U bent druk bezig om de administratie klaar te maken voor de boekhouder.
Op het bankafschrift komt u een betaling aan de belastingdienst tegen maar u weet niet meer welke aanslag u betaald heeft. U heeft het hele huis al doorzocht maar kan de aanslag nergens vinden.
Wees gerust u bent niet de enige die dit overkomt.
Volg de volgende stappen en vermeld het aanslagnummer op de bankafschrift, dan heeft uw boekhouder in de meeste gevallen voldoende informatie om de betaling juist te verwerken.

Aan de hand van het betalingskenmerk kunt u HIER het aanslagnummer vinden.

Het aanslagnummer begint altijd met een uit 9 cijfers bestaande fiscaal/BSN nummer.

Vervolgens staat er een letter
Deze letter geeft het soort aanslag weer.

De volgende letters zijn in gebruik

Inkomstenbelasting
H - Inkomstenbelasting

Loonheffing
L - Loonheffing
A - Naheffingsaanslag loonheffing
J - Teruggave loonheffingen - bijdrage zorgverzekeringswet

Omzetbelasting
B - Omzetbelasting
F - Naheffingsaanslag omzetbelasting
O - Teruggave omzetbelasting

Vennootschapsbelasting
V - Vennootschapsbelasting

Zorgverzekeringswet
W - Zorgverzekeringswet

Vennootschapsbelasting
V - Vennootschapsbelasting

Motorrijtuigenbelasting
M - Motorrijtuigenbelasting
Y - Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

Toeslagen
T - Eindigend op een 1 - Kinderopvangtoeslag
T - Eindigend op een 2 - Huurtoeslag
T - Eindigend op een 3 - Zorgtoeslag

Overigen
Z - Overige

De codering in cijfers is als volgt:

Na de letter vindt u de tijdvakcodering

Als eerste wordt het laatste cijfer van het jaar of het jaar met periode weergegeven afhankelijk van het soort aanslag.

De periodecodes zijn maandnummers of kwartalnummers:
01- januari
02- februari
etc.
21 - 1e kwartaal
24 - 2e kwartaal
27 - 3e kwartaal
30 - 4e kwartaal

Tot slot eindigt het aanslagnummer met een statuscode
De statuscodes zijn als volgt:

001 tot en met 005 - 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
006 - Definitieve aanslag
007 tot en met 009 - 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

Voorbeeld (0000.00.000 is fiscaal / BSN nummer):

0000.00.000.H.3006 - Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2013
0000.00.000.B.01.4010 - Omzetbelasting januari 2014
0000.00.000.W.4001 – 1e voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet 2014