Update corona crisis

De corona crisis: Hoe staat het er voor?

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Wanneer je als ondernemer door de Corona maatregelen in liquiditeitsproblemen komt en daardoor niet in staat bent om de verschuldigde belastingen te betalen, dan kun je bijzonder uitstel van betaling van belastingen aanvragen.

De procedures voor het aanvragen van bijzondere uitstel zijn als volgt:

 Procedure aangiftebelastingen (Loonheffingen/Omzetbelasting):

 1. De aangiftes loonheffingen en omzetbelasting worden ingediend.
 2. De verschuldigde bedragen volgens aangifte betaal je vervolgens niet.
 3. Je ontvangt van de belastingdienst een naheffingsaanslag wegens het niet op tijd betalen van de verschuldigde belasting.
 4. Het bijzonder uitstel kan nu worden aangevraagd o.v.v. het aanslagnummer van de naheffingsaanslag.

 Procedure aanslagbelastingen (Inkomstenbelasting/Inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet, Vennootschapsbelasting):

 1. Je ontvangt de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting; inkomensafhankelijke premie zorgverzekering wet; vennootsschapbelasting
  Of
  Je hebt al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting; inkomensafhankelijke premie zorgverzekering wet; vennootsschapbelasting ontvangen die je in termijnen betaald.
 2. Je kunt nu bijzonder uitstel aanvragen onder vermelding van het aanslagnummer van de aanslag.

Procedure aanvraag vermindering voorlopige aanslag (Inkomstenbelasting/Inkomensafhankelijke premie Zorgverzekering wet, Vennootschapsbelasting):

Wanneer je verwacht dat het resultaat van de onderneming in 2020 (veel) lager is dan het resultaat waarop de voorlopige aanslag is gebaseerd, dan je kun je de belastingdienst verzoeken om vermindering van de voorlopige aanslag op basis van de bijgestelde winstverwachting.

Mijn advies (afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent) is over het algemeen om hier nog even mee te wachten totdat de omvang van de gevolgen van de crisis voor het resultaat beter inzichtelijk is. Dit om te voorkomen dat je bij de aangifte 2020 te maken krijgt met hoge aanslagen. (Maak eerst gebruik van de mogelijkheid van bijzondere uitstel van betaling belastingen)

Aanvragen?

Ook voor de aanvraag “Bijzonder uitstel van betaling belastingen” kun je terecht bij Administratiekantoor Wagenmakers. Moeten we deze aanvraag voor je indienen? Neem dan contact met ons op via de mail (info@wagenmakers.net) of telefonisch (050-5799184).

 


Overbrugginsmaatregelingen corona

Overbruggingsmaatregelen

Corona regelingen ondernemers

Op dit moment (23-3 10.00 uur) is van geen enkele door het kabinet aangekondigde regeling de voorwaarden c.q. aanvraag procedure bekend.

Wel zijn er veel gemeenten die vooruitlopend op het bekend maken van de voorwaarden de mogelijkheid bieden om de  aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers al vast in te dienen.

 

Maatregelen Administratiekantoor Wagenmakers

Ook bij administratiekantoor Wagenmakers zijn de nodige corona maatregelen getroffen.

Op kantoor ben ik aanwezig en Jeroen werkt sinds vorige week vanuit huis. Wij verzoeken iedereen om in tegenstelling tot wat je bij ons gewend bent niet meer spontaan langs te komen, maar vooraf een afspraak te maken.

Geen handen meer schudden maar 1,5 meter afstand te bewaren.
Na elk bezoek worden de deuren en vergadertafel gedesinfecteerd.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Voor wie geldt deze regeling ?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Hoe vraag je de uitkering aan ?

Bij alle gemeenten geldt dat de aanvraag digitaal moet worden ingediend (bij sommige gemeenten moet je Inloggen via DigiID).

Helaas hebben de gemeenten niet duidelijk met elkaar gecommuniceerd.
De bij de aanvraag mee te sturen documenten verschillen per gemeente.

De volgende gegevens worden in ieder geval gevraagd :

 

 • Identiteit (kopie ID).
 • Inschrijving KvK.
 • Informatie over huishoudsamenstelling (t.b.v. hoogte uitkering).
 • Kopie bankafschrift t.b.v. het rekeningnummer om geld over te maken.

Daarnaast vragen veel gemeenten om ook de volgende informatie te geven.

 

 • Informatie over inkomsten vanuit onderneming vanaf 1 maart en een  vooruitzicht voor de komende weken.
 • Informatie over doorlopende overige inkomsten van de ondernemer, bijv. uit parttime werk.

 

Waar kun je de aanvraag indienen :

(Wanneer je klikt op de woongemeente wordt je automatisch doorgelinkt naar de site waar je de aanvraag kunt indienen)

Gemeente Groningen  (Digiid)
Gemeente Het Hogeland (mail)
Gemeente Westerkwartier (nog niet mogelijk)
Gemeente Midden Groningen (mail)
Gemeente Oldambt (mail)
Gemeente Westerwolde (nog niet mogelijk)
Gemeente Noordenveld (telefonisch nog geen speciale coronaprocedure)
Gemeente Assen (DigiID)
Gemeente Tynaarlo (DigiID)
Gemeente Borger Odoorn (nog niet mogelijk)

Ben je hulp nodig bij de aanvraag van een uitkering neem dan telefonisch contact met mij op! Ook voor een afspraak om langs te komen mag je me bellen op telefoonnummer: 050-5799184


Het coronavirus en de ondernemer

De afgelopen dagen krijgen wij veel vragen over het steunpakket die het kabinet heeft aangekondigd.
Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om een beroep te doen op 1 van de regelingen in het steunpakket omdat de aanvraagprocedure en de voorwaarden nog niet (definitief) bekend zijn.

Wat ik wel kan aanvragen is bijzonder uitstel van betaling belasting en het aanpassen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting; inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet en vennootschapsbelasting.

 

Het steunpakket

In dit bericht een toelichting op de volgende steunmaatregelen die het kabinet bekend heeft gemaakt, en de bijbehorende voorwaarden zoals die nu bekend zijn :

 

 • Tegemoetkoming van de loonkosten
 • Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)
 • Compensatieregeling getroffen sectoren.
 • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
 • Aanpassen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting; vennootschapsbelasting

Daarnaast zijn er steunmaatregelen aangekondigd op het gebied van de garantieregeling voor financieringen en rente korting op microkredieten bij Qredits.

Ook zijn er verschillende “particuliere” initiatieven aangekondigd.
Met name het initiatief van de banken om uitstel van aflossing leningen te verlenen aan ondernemers. (En in ieder geval bij de ABN AMRO geldt dit ook voor de betaling van rente en aflossing op de Hypotheek lening)

Wanneer wij kunnen ondersteunen bij de aanvraag van 1 van de regelingen (zodra dit mogelijk is) of wanneer je meer informatie wil over 1 van de maatregelen die ik niet in deze mail heb benoemd, neem dan contact met ons op.

Zodra er meer bekend wordt over de procedures en voorwaarden dan brengen wij je natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte.

 

Nieuwe regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten.

Vermoedelijk dient de aanvraag ingediend worden bij het UWV.

De op dit moment bekende voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zijn:

 

 • Bij de aanvraag committeer je je vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor de werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • Je verwacht tenminste 20% omzetverlies
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld)
 • Als referentiepunt voor het bepalen van de omzetdaling geldt de omzetdaling  vanaf 1 maart 2020.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
  • indien 100 % van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90 % van de loonsom van een werkgever;
  • indien 60 % van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 54 % van de loonsom van een werkgever;
  • indien 30 % van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 27 % van de loonsom van de werkgever.

Op basis de gegevens die je vermeldt in de aanvraag verstrekt het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt de aanvraag getoetst en definitief vastgesteld op basis van de werkelijke daling in de omzet en de werkelijke loonsom

De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract..

De uitkering is niet afhankelijk van het feit of de werknemer voldoende WW rechten heeft opgebouwd.

 

Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)

Deze regeling dient aangevraagd te worden bij jouw (woon) gemeente en wordt toegekend met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 en is in ieder geval tot 1 juni 2020 van toepassing. Ook wanneer er pas in de loop van deze periode financiële problemen  komen kan de regeling op dat moment nog worden aangevraagd.

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente je voor maximaal drie maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van jouw huishouden en inkomen (maximale ondersteuning is € 1500,00 per maand). Je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz.  gehanteerde percentage van 8% liggen.

Aan welke eisen moet je voldoen ?

 

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Welke informatie heeft de gemeente nodig om de aanvraag in behandeling te nemen

Op dit moment is dat nog niet bekend maar de gemeente moet na kunnen gaan of je recht hebt op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar jouw inschrijving bij de KvK en naar jouw ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van jouw huishouden en kan dus vragen of je een partner hebt en/of inwonende kinderen.

Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over jouw onderneming, bijv. in welke sector je werkt en of je personeelsleden in dienst hebt.
Hiermee helpt je de gemeente om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling.

 

Compensatieregeling getroffen sectoren

Deze regeling moet vermoedelijk worden aangevraagd bij het ministerie van economische zaken.

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder (Horeca; Transportsector (Taxi); Reisbranche), maar ook in andere sectoren geld dat zij het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken en mogelijk in de problemen (zijn ge-) komen vanwege de 1,5 meter afstandseis..
Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling voor bedrijven in de genoemde sectoren. Er wordt binnenkort  een overzicht van bedrijven gepubliceerd die hiervoor in aanmerking komen. Indien nodig wordt dit overzicht geactualiseerd wanneer door voortschrijdend inzicht blijkt dat ook andere sectoren hiervoor in aanmerking komen.
Deze regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van
€ 4000,-. Het kabinet houdt nauwlettend een vinger aan de pols bij getroffen sectoren.
Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Indien nodig kan dit overzicht geactualiseerd worden.

 

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Deze regeling dient aangevraagd te worden bij de belastingdienst

 

Bijzonder uitstel van betaling

Je kunt nu  eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen.
De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct.
Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,1%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,1 %. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

 

Verlaging van de voorlopige aanslag

Verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting; inkomensafhankelijke premie ZvW of vennootschapsbelasting?
Dan kunt ik de voorlopige aanslag voor jou wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt.. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, dan krijg je het verschil terugbetaald.


Kleine ondernemers regeling

KOR wordt OVOB

De huidige kleine ondernemersregeling (KOR) wordt met ingang van 1 januari 2020 vervangen door
de omzet gerelateerde vrijstellingsregeling omzetbelasting (OVOB).

De huidige regeling

 

De huidige regeling werkt als volgt:

 • Wanneer de te betalen btw per jaar minder is dan € 1883,00 dan heb je recht op vermindering afdracht btw of volledige vrijstelling van afdracht btw.
 • De regeling is alleen geldig voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (bijvoorbeeld de eenmanszaak of een vof).
 • Er wordt gekeken naar het te betalen bedrag aan btw.
 • Je verstuurt btw-facturen.
 • Je doet btw-aangifte.

De nieuwe regeling met ingang van 1 januari 2020

 

De nieuwe regeling werkt als volgt:

 • Wanneer je op jaarbasis minder dan € 20.000,00 omzet hebt, mag je opteren voor vrijstelling van de btw.
 • De regeling is geldig voor zowel natuurlijke personen (bijvoorbeeld eenmanszaak en vof) als voor rechtspersonen (bijvoorbeeld B.V. , stichtingen en verenigingen).
 • Er wordt niet meer gekeken naar het bedrag dat aan btw betaald moet worden maar naar de totale omzet op jaarbasis.
 • Je verstuurt geen btw-facturen meer.
 • Je doet geen btw-aangifte meer.
 • Je doet voor tenminste 3 jaar mee aan de OVOB.
 • De OVOB kan nooit met terugwerkende kracht worden toegepast.

Welke omzet telt mee voor de berekening?

Voor de omzetgrens van € 20.000,00 moet je meetellen:

 • Btw-belaste omzet (21%, 9% en 0%) van in Nederland verrichte diensten of leveringen.
 • Marge omzet wordt volledig meegeteld (zowel het belaste als onbelaste deel).
 • BTW vrijgestelde omzet wordt niet meegeteld. (hierop zijn een aantal uitzonderingen).

Wat zijn de consequenties als je meedoet aan de nieuwe regeling?

Termijnen

 

Wanneer je besluit mee te doen aan de nieuwe regeling, moet je dit voor 20 november 2019 aan de belastingdienst doorgeven.
De keuze voor toepassing van de OVOB geldt voor 3 jaar.

Zodra  je in enig jaar de omzetgrens van € 20.000,00 overschrijdt, dan geldt vanaf dat moment dat je weer btw plichtig bent. Vanaf de factuur waarbij je de omzet van € 20.000,00 overschrijdt ben je verplicht om weer btw te vermelden op de factuur en een melding te doen bij de belastingdienst dat de vrijstelling is vervallen omdat je de maximale omzetgrens overschrijdt.

Je kunt dan pas na 3 jaar weer opteren voor het toepassen van de OVOB.

Facturen

 

Je vermeldt geen btw meer op de factuur. Voor de btw hoef je ook geen facturen meer te versturen. Wanneer je zelf wel facturen wilt versturen of wanneer je klanten daar om vragen, vermeldt je op de factuur dat er sprake is van btw-vrijstelling.

Verrekenen BTW

 

Je kunt de BTW op inkoopfacturen niet meer verrekenen.

Investeringen

Wanneer je verwacht in de komende jaren een grote investering te doen waardoor de terug te vragen btw meer is dan de af te dragen btw, dan heb je door de toepassing van de OVOB geen recht op teruggave van de btw. Dit kan een reden zijn om af te zien van deelname aan de OVOB.

Naast eventuele investeringen in de toekomst wordt er bij deelname aan de OVOB ook gekeken naar investering die je in het verleden hebt gedaan. Hierdoor kun je te maken krijgen met een herziening van de btw op investeringen van de afgelopen 4 jaren. Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen.

Administratie bijhouden

Je bent nog wel steeds verplicht om een administratie bij te houden voor de btw. Ook wanneer je in de oude regeling een ontheffing administratieve verplichten hebt gekregen voor de btw. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ontheffing op basis van de oude regeling

Doe je op dit moment geen aangifte btw omdat je gebruik maakt van de ontheffing administratieve verplichten op basis van de oude kleine ondernemersregeling? Dan maak je op 1 januari 2020 automatisch gebruik van de OVOB. Je hoeft je hier niet apart voor aan te melden. Ook kan je je deelname op ieder moment beëindigen. Als je niet mee wil doen aan de OVOB of je voldoet niet aan de nieuwe regels voor het meedoen, dan moet je je voor 20 november 2019 per brief afmelden bij de belastingdienst.

Aantrekkelijk of niet voor andere ondernemers

In het geval dat je gebruik gaat maken van de OVOB mag je geen btw meer in rekening brengen en dus ook niet meer vermelden op je factuur. Dit kan voor je afnemers in sommige gevallen ongunstig zijn en daardoor dus minder aantrekkelijk om zaken met jouw bedrijf te doen.

Waar moet je als ondernemer rekening mee houden wanneer je zelf niet opteert voor de OVOB

Wanneer je zaken doet met leveranciers die hebben geopteerd voor de OVOB dan krijg je te maken met inkoopfacturen waarop geen btw staat vermeld. De ondernemers die deze facturen versturen kunnen zelf de btw die in rekening word gebracht op hun kosten niet meer verrekenen.

De kans is groot dat de leverancier deze voor hun “extra kosten” (de niet verrekenbare btw) verwerken in hun verkoopprijs. Soms is het dan goedkoper om te kiezen voor een leverancier die btw-plichtig is. De totaalprijs van de factuur is dan hoger, maar de netto prijs lager.

Hulp nodig bij de omzet gerelateerde vrijstellingsregeling omzetbelasting? Wij helpen je graag verder.

 


Wet arbeidsmarkt in balans

De WAB treedt op 1 Januari 2020 in werking

Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor werkgevers en waar moet je misschien nu al rekening mee houden.

Oproepcontracten

Oproepkrachten krijgen het recht een oproep te weigeren als zij niet ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Ook houden oproepkrachten recht op loon als binnen vier dagen voordat het werk zou moeten aanvangen, het werk wordt afgezegd of het tijdstip wordt gewijzigd. (De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot 24 uur).

De werkgever is niet verplicht om een oproepcontract na een jaar te verlengen maar wanneer het contract na een jaar wordt verlengd dan moet de werkgever de werknemer een arbeidscontract aanbieden waarin een vast aantal uren wordt overeengekomen. Het vast aantal uren moet minimaal het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorgaande twaalf maanden zijn. Doet hij dit niet, dan kan de werknemer toch loon claimen voor dat gemiddeld aantal uren.

Opvolgende tijdelijke arbeidscontracten

Met ingang van 1 januari 2020 kunnen er weer maximaal drie contracten in maximaal drie jaar worden aangegaan zonder dat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

Let op wanneer er in de van toepassing zijnde cao of arbeidsvoorwaardenregeling een kortere termijn staat vermeld dan is deze kortere termijn van toepassing !

Wanneer er tussen 2 opvolgende contracten minimaal zes maanden zit dan begint de 3 jaarstermijn opnieuw. Deze termijn kan ook bij cao worden verkort naar drie maanden wanneer het terugkerend tijdelijk werk betreft dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan (dit is nu al mogelijk bij seizoensarbeid).

Ontslag

Er komt een nieuwe ontslaggrond, de cumulatiegrond.
Ontslag van een werknemer wordt per 1 januari 2020 nu ook mogelijk bij een combinatie van meerdere redenen die afzonderlijk geen ontslaggrond opleveren, maar door de combinatie van de redenen kun je van de  werkgever in redelijkheid niet verwachten dat hij de arbeidsovereenkomst laten voortduren.

Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van de nieuwe  cumulatiegrond kan de rechter de voor de werknemer geldende transitievergoeding met maximaal 50 procent verhogen.

Transitievergoeding

Tot 31 december 2019 heeft een werknemer pas recht op een transitievergoeding wanneer hij minimaal twee jaar in dienst is bij de werkgever. Door de WAB is dit verandert. Met ingang van 1 januari 2020 heeft de werknemer bij beëindiging van het contract vanaf de eerste dag dat hij in dienst komt recht op een transitievergoeding, Ook wanneer de werknemer wordt ontslagen tijdens de proeftijd.

De WAB kent  geen overgangsregeling, ook werknemers met een contract die is ingegaan voor 1 januari 2020 en die eindigt op of  na 1januari  2020 hebben recht op een transitievergoeding berekend vanaf de datum dat zij in dienst zijn gekomen bij de werkgever

De hoogte van de transitievergoeding wordt met ingang van 1 januari 2020 als volgt berekend: 1/3 maandsalaris x aantal jaren in dienst (bij onvolledige dienstjaren naar rato)
Er gelden geen verhogingen meer voor leeftijd en/of lange dienstverbanden.

Verhoogde premie WW bij tijdelijke contracten

Met ingang van 1 januari 2020 wordt er voor de premieheffing WW een hoger percentage in rekening gebracht wanneer er sprake is van een tijdelijke arbeidscontract.

Dit verhoogde percentage is 5 % hoger dan wanneer er sprake is van schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren.

Het verhoogde tarief wordt niet in rekening gebracht bij jongeren onder de 21 jaar die minder dan 12 uur per week werken en bij werknemers met een BBL contract.

Hulp nodig bij de nieuwe wet? Neem contact met ons op!


Lage inkomensvoordeel

Loonkostensubsidie Lage Inkomens Voordeel

LIV en JLIV

De afgelopen weken zijn door het UWV de 1e overzichten van de loonkostensubsidie lage inkomensvoordeel (LIV) en Jeugd-Lage Inkomensvoordeel (JLIV) verstuurd naar de werkgevers die in 2018 werknemers in dienst hadden die aan de voorwaarden van deze subsidie voldoen.
Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van deze subsidie.
Bij het aannemen van nieuw personeel is het raadzaam om bij de vaststelling van het salaris ook rekening te houden met de voorwaarden van deze subsidie.
Het is natuurlijk jammer wanneer je de subsidie misloopt omdat het uurloon €0,01 boven het maximum uurloon ligt..

Wat is de Subsidie Lage Inkomens Voordeel

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag inkomen. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Hoe hoog is de subsidie.

Het LIV wordt toegekend per werknemer, per verloond uur. Als u recht heeft op het LIV, dan krijgt u een bedrag per verloond uur met een maximum van totaal € 2.000 per jaar per werknemer. Hoeveel de tegemoetkoming precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer en van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).

De subsidie wordt uitgekeerd wanneer de werknemer in het kalenderjaar minimaal 1248 uur gewerkt heeft.

Bij een gemiddelde uurloon van € 10,05 tot en met € 11,07 is de subsidie € 1,01 per uur met een maximum van € 2000,00.
Bij een gemiddelde uurloon van € 11,08 tot en met € 12,58 is de subsidie € 0,51 per uur met een maximum van € 1000,00
Het gemiddelde uurloon bestaat naast het bruto loon ook uit vakantiegeld en eventuele uitbetaalde bonussen en toeslagen.
Voor de JLIV gelden de volgende subsidies:
Leeftijd op 31 december 2018 Jeugd-LIV per werknemer per verloond uur in 2019 Maximale jeugd-LIV per werknemer in 2019
18 € 0,13 € 270,40
19 € 0,16 € 332,80
20 € 0,59 € 1.227,20
21 € 0,91 € 1.892,80

De leeftijd op 31 december 2018 bepaalt het bedrag per verloond uur in 2019. Voor een werknemer die op 31 december 2018 19 jaar wordt, krijgt u € 0,16 per verloond uur, maar voor een werknemer die op 1 januari 2019 19 jaar wordt, krijgt u € 0,13 per verloond uur.
Er geldt voor de loonkostensubsidie  JLIV geen minimum aantal uren

De uurlonen die gelden om in aanmerking te komen voor de loonkostensubsidie JLIV zijn voor 2019 nog niet vastgesteld.
(deze worden vermoedelijk per 1 juli 2019 bekend gemaakt)
In  2018 waren de uurlonen:
18 jaar tussen de € 4,69 en € 6,09
19 jaar tussen de € 5,43 en € 7,69
20 jaar tussen de € 6,91 en € 9,34
21 jaar tussen de € 8,40 en € 9,80

Benieuwd wat deze subsidieregelingen voor jou kunnen betekenen?
Wij zoeken het graag voor je uit!


Aanslagnummer belastingdienst

Aanslagnummer belastingdienst

Het is weer BTW-aangifte maand. Terwijl je jouw boekhouding aan het bijwerken bent, kom je allerlei aanslagnummers van de belastingdienst tegen. Wat betekenen ze ook alweer en hoe vind je ze terug?

Aan de hand van het betalingskenmerk kan je hier het aanslagnummer vinden.

 

 • Het aanslagnummer begint altijd met een uit 9 cijfers bestaande fiscaal/BSN nummer.
 • Vervolgens staat er een letter. Deze letter geeft het soort aanslag weer.

De volgende letters zijn in gebruik:

 

Inkomstenbelasting

H – Inkomstenbelasting

 

Loonheffing

L – Loonheffing
A – Naheffingsaanslag loonheffing
J – Teruggave loonheffingen – bijdrage zorgverzekeringswet

 

Omzetbelasting

B – Omzetbelasting
F – Naheffingsaanslag omzetbelasting
O – Teruggave omzetbelasting

 

Vennootschapsbelasting

V – Vennootschapsbelasting

 

Zorgverzekeringswet

W – Zorgverzekeringswet

 

Vennootschapsbelasting

V – Vennootschapsbelasting

 

Motorrijtuigenbelasting

M – Motorrijtuigenbelasting
Y – Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

 

Toeslagen

T – Eindigend op een 1 – Kinderopvangtoeslag
T – Eindigend op een 2 – Huurtoeslag
T – Eindigend op een 3 – Zorgtoeslag

 

Overigen

Z – Overige

 

De codering in cijfers is als volgt:

 

 • Na de letter vind je de tijdvak-codering
 • Als eerste wordt het laatste cijfer van het jaar of het jaar met periode weergegeven afhankelijk van het soort aanslag.
 •  De periodecodes zijn maandnummers of kwartaalnummers:
  01- januari
  02- februari
  etc.21 – 1e kwartaal
  24 – 2e kwartaal
  27 – 3e kwartaal
  30 – 4e kwartaal
 • Tot slot eindigt het aanslagnummer met een statuscode
  De statuscodes zijn als volgt:
  001 tot en met 005 – 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
  006 – Definitieve aanslag
  007 tot en met 009 – 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

Voorbeeld (0000.00.000 is fiscaal / BSN nummer):

0000.00.000.H.3006 – Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2013
0000.00.000.B.01.4010 – Omzetbelasting januari 2014
0000.00.000.W.4001 – 1e voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet 2014

Meer informatie over belastingaangiftes of je belastingaangifte uitbesteden? Bekijk onze pagina belastingen.


Belastingverhoging: van 6% naar 9%. En nu?

Belastingverhoging: Van 6% naar 9%, en nu?

Het kabinet is voornemens om het lage BTW tarief van 6 % met ingang van 1 januari 2019 te verhogen naar 9%.
Hoewel deze plannen nog niet definitief zijn is de kans groot dat de 1e kamer tijdig akkoord gaat met dit voorstel en het kabinet deze verhoging ook daadwerkelijk per 1 januari invoert.

 • Wat betekent deze verhoging voor de facturering ?
 • Vanaf welke datum moet ik 9 % BTW in rekening brengen ?

Officieel zijn de volgende regels van toepassing :

De datum waarop de goederen en/of diensten worden geleverd is bepalend voor het toepassen van het juiste tarief.

 • De diensten of goederen worden geleverd in 2018, het percentage dat je in rekening brengt op de factuur is 6 %. Ook wanneer je de factuur voor deze levering pas in 2019 verstuurd.
 • De levering van de goederen of diensten is in 2019, je factureert dan 9 %. Ook wanneer de factuur in 2018 wordt verzonden breng je 9 % BTW in rekening.
  (LET OP ZIE OOK DE OFFICIEUZE REGELING)
 • Wanneer de dienst start in 2018 en doorloopt in 2019 (bijvoorbeeld schilderwerk) dan is de datum van oplevering bepalend. Wanneer het werk in 2019 wordt opgeleverd moet je het tarief van 9 % voor het gehele werk in rekening brengen. Wanneer de offerte uit meerdere onderdelen bestaat en er vind per onderdeel een oplevering plaats dan mag je wanneer er deelopleveringen in 2018 hebben plaatsgevonden voor deze onderdelen het 6 % tarief toepassen.

Officieus heeft de staatssecretaris van Financiën de volgende uitvoeringsmaatregel aangekondigd :

Begin juni heeft staatssecretaris Snel van Financiën in een debat met de Tweede Kamer aangekondigd dat het kabinet ondernemers niet wil belasten met extra administratieve lasten bij de verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent. Daarom zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden.

Ik ga ervan uit dat deze belofte ook daadwerkelijk wordt omgezet in een uitvoeringsbesluit.

Dit betekend dat je bij alle facturen die je in 2018 verstuurd voor diensten en/of goederen die onder het lage BTW tarief vallen het tarief van 6 % mag toepassen, ook wanneer de prestatie of levering pas in 2019 plaatsvindt.
Bij de facturen die je in 2019 verstuurd is het moment van levering (zoals hierboven omschreven) wel bepalend voor het toepassen van het tarief van 6 % of 9 %.

Hoe bereid je je voor op de verhoging van 6 naar 9 procent?

 • Wanneer je de verhoging doorberekend aan de klant geef dan duidelijk in de offertes aan dat met ingang van 1 januari 2019 het BTW tarief wijzigt van 6 % naar 9 % en dat deze wijziging ook doorberekend wordt aan de klant.
 • Wanneer je al bij voorbaat weet dat de uitvoering/levering in 2019 plaatsvind vermeld dan gelijk het nieuwe tarief in de offerte
 • Heb je een kassa systeem met BTW vermelding op de kassabon ? Controleer dan vooraf hoe je het percentage van het lage BTW tarief kunt wijzigen in de kassa.
 • Wanneer je de BTW verhoging doorberekend aan de klant en de verkoopprijzen gaat aanpassen, controleer dan gelijk of de netto verkoopprijzen die je hanteert nog steeds kloppen (misschien dat de inkoopprijzen in de loop der tijd marginaal zijn gewijzigd en dat je deze wijzigingen nog niet hebt doorgevoerd in de verkoopprijzen, Nu is het moment om dit weer recht te trekken)