Belastingen

Kleine ondernemers regeling

KOR wordt OVOB

De huidige kleine ondernemersregeling (KOR) wordt met ingang van 1 januari 2020 vervangen door
de omzet gerelateerde vrijstellingsregeling omzetbelasting (OVOB).

De huidige regeling

 

De huidige regeling werkt als volgt:

 • Wanneer de te betalen btw per jaar minder is dan € 1883,00 dan heb je recht op vermindering afdracht btw of volledige vrijstelling van afdracht btw.
 • De regeling is alleen geldig voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (bijvoorbeeld de eenmanszaak of een vof).
 • Er wordt gekeken naar het te betalen bedrag aan btw.
 • Je verstuurt btw-facturen.
 • Je doet btw-aangifte.

De nieuwe regeling met ingang van 1 januari 2020

 

De nieuwe regeling werkt als volgt:

 • Wanneer je op jaarbasis minder dan € 20.000,00 omzet hebt, mag je opteren voor vrijstelling van de btw.
 • De regeling is geldig voor zowel natuurlijke personen (bijvoorbeeld eenmanszaak en vof) als voor rechtspersonen (bijvoorbeeld B.V. , stichtingen en verenigingen).
 • Er wordt niet meer gekeken naar het bedrag dat aan btw betaald moet worden maar naar de totale omzet op jaarbasis.
 • Je verstuurt geen btw-facturen meer.
 • Je doet geen btw-aangifte meer.
 • Je doet voor tenminste 3 jaar mee aan de OVOB.
 • De OVOB kan nooit met terugwerkende kracht worden toegepast.

Welke omzet telt mee voor de berekening?

Voor de omzetgrens van € 20.000,00 moet je meetellen:

 • Btw-belaste omzet (21%, 9% en 0%) van in Nederland verrichte diensten of leveringen.
 • Marge omzet wordt volledig meegeteld (zowel het belaste als onbelaste deel).
 • BTW vrijgestelde omzet wordt niet meegeteld. (hierop zijn een aantal uitzonderingen).

Wat zijn de consequenties als je meedoet aan de nieuwe regeling?

Termijnen

 

Wanneer je besluit mee te doen aan de nieuwe regeling, moet je dit voor 20 november 2019 aan de belastingdienst doorgeven.
De keuze voor toepassing van de OVOB geldt voor 3 jaar.

Zodra  je in enig jaar de omzetgrens van € 20.000,00 overschrijdt, dan geldt vanaf dat moment dat je weer btw plichtig bent. Vanaf de factuur waarbij je de omzet van € 20.000,00 overschrijdt ben je verplicht om weer btw te vermelden op de factuur en een melding te doen bij de belastingdienst dat de vrijstelling is vervallen omdat je de maximale omzetgrens overschrijdt.

Je kunt dan pas na 3 jaar weer opteren voor het toepassen van de OVOB.

Facturen

 

Je vermeldt geen btw meer op de factuur. Voor de btw hoef je ook geen facturen meer te versturen. Wanneer je zelf wel facturen wilt versturen of wanneer je klanten daar om vragen, vermeldt je op de factuur dat er sprake is van btw-vrijstelling.

Verrekenen BTW

 

Je kunt de BTW op inkoopfacturen niet meer verrekenen.

Investeringen

Wanneer je verwacht in de komende jaren een grote investering te doen waardoor de terug te vragen btw meer is dan de af te dragen btw, dan heb je door de toepassing van de OVOB geen recht op teruggave van de btw. Dit kan een reden zijn om af te zien van deelname aan de OVOB.

Naast eventuele investeringen in de toekomst wordt er bij deelname aan de OVOB ook gekeken naar investering die je in het verleden hebt gedaan. Hierdoor kun je te maken krijgen met een herziening van de btw op investeringen van de afgelopen 4 jaren. Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen.

Administratie bijhouden

Je bent nog wel steeds verplicht om een administratie bij te houden voor de btw. Ook wanneer je in de oude regeling een ontheffing administratieve verplichten hebt gekregen voor de btw. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ontheffing op basis van de oude regeling

Doe je op dit moment geen aangifte btw omdat je gebruik maakt van de ontheffing administratieve verplichten op basis van de oude kleine ondernemersregeling? Dan maak je op 1 januari 2020 automatisch gebruik van de OVOB. Je hoeft je hier niet apart voor aan te melden. Ook kan je je deelname op ieder moment beëindigen. Als je niet mee wil doen aan de OVOB of je voldoet niet aan de nieuwe regels voor het meedoen, dan moet je je voor 20 november 2019 per brief afmelden bij de belastingdienst.

Aantrekkelijk of niet voor andere ondernemers

In het geval dat je gebruik gaat maken van de OVOB mag je geen btw meer in rekening brengen en dus ook niet meer vermelden op je factuur. Dit kan voor je afnemers in sommige gevallen ongunstig zijn en daardoor dus minder aantrekkelijk om zaken met jouw bedrijf te doen.

Waar moet je als ondernemer rekening mee houden wanneer je zelf niet opteert voor de OVOB

Wanneer je zaken doet met leveranciers die hebben geopteerd voor de OVOB dan krijg je te maken met inkoopfacturen waarop geen btw staat vermeld. De ondernemers die deze facturen versturen kunnen zelf de btw die in rekening word gebracht op hun kosten niet meer verrekenen.

De kans is groot dat de leverancier deze voor hun “extra kosten” (de niet verrekenbare btw) verwerken in hun verkoopprijs. Soms is het dan goedkoper om te kiezen voor een leverancier die btw-plichtig is. De totaalprijs van de factuur is dan hoger, maar de netto prijs lager.

Hulp nodig bij de omzet gerelateerde vrijstellingsregeling omzetbelasting? Wij helpen je graag verder.

 


Aangifte inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting mag weer gedaan worden!

Aangifte inkomstenbelasting

Het is weer zo ver, de aangifte inkomstenbelasting mag de deur weer uit. Voor sommige mensen is het heel simpel, anderen vinden het ontzettend lastig. Wat komt er nou eigenlijk allemaal bij kijken? En welke gegevens heb je nodig om de aangifte te kunnen doen?

Voor ons als administratiekantoor is een aangifte inkomstenbelasting gesneden koek. We weten welke gegevens we nodig hebben en waar we deze kunnen invullen. Onze kennis en software die we gebruiken helpen ons om de aangifte correct in te vullen voor een optimaal resultaat. Daarom kiezen ook steeds meer mensen er voor om hun aangifte door ons te laten verzorgen. Maar welke gegevens hebben we dan eigenlijk nodig?

Inkomsten:

 • De jaaropgave(‘s) van het loon (deze ontvang je meestal éénmalig, dus bewaar hem goed)
 • De jaaropgave(‘s) van eventuele uitkeringen of pensioeninkomsten
 • Een overzicht van eventuele ontvangen partneralimentatie

Wonen (in het geval van een koophuis):

 • De WOZ-waarde van het huis met als peildatum 01-01-2017 voor de aangifte over 2018
 • Een jaaroverzicht van de hypotheek
 • Bij aan- en/of verkoop: De afrekening van de notaris
 • Wanneer wij voor de 1e keer uw aangifte verzorgen zijn wij ook de afsluitdatum van de hypotheek nodig. Ook willen wij graag weten of de hypotheek nadien is verhoogd.

Bankrekeningen:

 • De jaaroverzichten van de betaal- en spaarrekeningen
 • Een overzicht van de beleggingen
 • Een overzicht van de kapitaalverzekeringen

Persoonsgebonden aftrek (alleen met betalingsbewijzen):

 • een overzicht van de giften aan goede doelen
 • zorgkosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar
 • studiekosten (wanneer er geen recht is op studiefinanciering)
 • betaalde partneralimentatie

Voorlopige aanslagen:

 • De voorlopige aanslag inkomstenbelasting van 2018
 • De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van 2018

Overige:

 • Betaalde premies lijfrente
 • Gegevens van leningen en andere schulden
 • Een overzicht van de betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • Dividendgegevens
 • Gegevens van overige bezittingen, zoals bijvoorbeeld een vakantiewoning

De aangifte kan vanaf 1 maart ingestuurd worden en moet voor 1 mei binnen zijn. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet lukken, dan kunnen wij uitstel aanvragen. Bent u van plan de aangifte zelf in te vullen via de website van de belastingdienst, dan is het raadzaam om de vooraf ingevulde gegevens goed te controleren. Vooral bij het kopje eigen woning gaat het nog wel eens mis. De belastingdienst vult dan het volledige bedrag van de hypotheekrente in bij de aftrekpost terwijl bijvoorbeeld een deel van het hypotheekbedrag een consumptief krediet is (dit kan gebeuren als een deel van het geleende geld niet voor de aankoop of verbouwing van de woning is gebruikt). In dat geval mag niet alle betaalde hypotheekrente in box 1 als aftrekpost genoten worden.

Bron: www.belastingdienst.nl


Aanslagnummer belastingdienst

Aanslagnummer belastingdienst

Het is weer BTW-aangifte maand. Terwijl je jouw boekhouding aan het bijwerken bent, kom je allerlei aanslagnummers van de belastingdienst tegen. Wat betekenen ze ook alweer en hoe vind je ze terug?

Aan de hand van het betalingskenmerk kan je hier het aanslagnummer vinden.

 

 • Het aanslagnummer begint altijd met een uit 9 cijfers bestaande fiscaal/BSN nummer.
 • Vervolgens staat er een letter. Deze letter geeft het soort aanslag weer.

De volgende letters zijn in gebruik:

 

Inkomstenbelasting

H – Inkomstenbelasting

 

Loonheffing

L – Loonheffing
A – Naheffingsaanslag loonheffing
J – Teruggave loonheffingen – bijdrage zorgverzekeringswet

 

Omzetbelasting

B – Omzetbelasting
F – Naheffingsaanslag omzetbelasting
O – Teruggave omzetbelasting

 

Vennootschapsbelasting

V – Vennootschapsbelasting

 

Zorgverzekeringswet

W – Zorgverzekeringswet

 

Vennootschapsbelasting

V – Vennootschapsbelasting

 

Motorrijtuigenbelasting

M – Motorrijtuigenbelasting
Y – Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

 

Toeslagen

T – Eindigend op een 1 – Kinderopvangtoeslag
T – Eindigend op een 2 – Huurtoeslag
T – Eindigend op een 3 – Zorgtoeslag

 

Overigen

Z – Overige

 

De codering in cijfers is als volgt:

 

 • Na de letter vind je de tijdvak-codering
 • Als eerste wordt het laatste cijfer van het jaar of het jaar met periode weergegeven afhankelijk van het soort aanslag.
 •  De periodecodes zijn maandnummers of kwartaalnummers:
  01- januari
  02- februari
  etc.21 – 1e kwartaal
  24 – 2e kwartaal
  27 – 3e kwartaal
  30 – 4e kwartaal
 • Tot slot eindigt het aanslagnummer met een statuscode
  De statuscodes zijn als volgt:
  001 tot en met 005 – 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
  006 – Definitieve aanslag
  007 tot en met 009 – 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

Voorbeeld (0000.00.000 is fiscaal / BSN nummer):

0000.00.000.H.3006 – Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2013
0000.00.000.B.01.4010 – Omzetbelasting januari 2014
0000.00.000.W.4001 – 1e voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet 2014

Meer informatie over belastingaangiftes of je belastingaangifte uitbesteden? Bekijk onze pagina belastingen.


Belastingverhoging: van 6% naar 9%. En nu?

Belastingverhoging: Van 6% naar 9%, en nu?

Het kabinet is voornemens om het lage BTW tarief van 6 % met ingang van 1 januari 2019 te verhogen naar 9%.
Hoewel deze plannen nog niet definitief zijn is de kans groot dat de 1e kamer tijdig akkoord gaat met dit voorstel en het kabinet deze verhoging ook daadwerkelijk per 1 januari invoert.

 • Wat betekent deze verhoging voor de facturering ?
 • Vanaf welke datum moet ik 9 % BTW in rekening brengen ?

Officieel zijn de volgende regels van toepassing :

De datum waarop de goederen en/of diensten worden geleverd is bepalend voor het toepassen van het juiste tarief.

 • De diensten of goederen worden geleverd in 2018, het percentage dat je in rekening brengt op de factuur is 6 %. Ook wanneer je de factuur voor deze levering pas in 2019 verstuurd.
 • De levering van de goederen of diensten is in 2019, je factureert dan 9 %. Ook wanneer de factuur in 2018 wordt verzonden breng je 9 % BTW in rekening.
  (LET OP ZIE OOK DE OFFICIEUZE REGELING)
 • Wanneer de dienst start in 2018 en doorloopt in 2019 (bijvoorbeeld schilderwerk) dan is de datum van oplevering bepalend. Wanneer het werk in 2019 wordt opgeleverd moet je het tarief van 9 % voor het gehele werk in rekening brengen. Wanneer de offerte uit meerdere onderdelen bestaat en er vind per onderdeel een oplevering plaats dan mag je wanneer er deelopleveringen in 2018 hebben plaatsgevonden voor deze onderdelen het 6 % tarief toepassen.

Officieus heeft de staatssecretaris van Financiën de volgende uitvoeringsmaatregel aangekondigd :

Begin juni heeft staatssecretaris Snel van Financiën in een debat met de Tweede Kamer aangekondigd dat het kabinet ondernemers niet wil belasten met extra administratieve lasten bij de verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent. Daarom zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden.

Ik ga ervan uit dat deze belofte ook daadwerkelijk wordt omgezet in een uitvoeringsbesluit.

Dit betekend dat je bij alle facturen die je in 2018 verstuurd voor diensten en/of goederen die onder het lage BTW tarief vallen het tarief van 6 % mag toepassen, ook wanneer de prestatie of levering pas in 2019 plaatsvindt.
Bij de facturen die je in 2019 verstuurd is het moment van levering (zoals hierboven omschreven) wel bepalend voor het toepassen van het tarief van 6 % of 9 %.

Hoe bereid je je voor op de verhoging van 6 naar 9 procent?

 • Wanneer je de verhoging doorberekend aan de klant geef dan duidelijk in de offertes aan dat met ingang van 1 januari 2019 het BTW tarief wijzigt van 6 % naar 9 % en dat deze wijziging ook doorberekend wordt aan de klant.
 • Wanneer je al bij voorbaat weet dat de uitvoering/levering in 2019 plaatsvind vermeld dan gelijk het nieuwe tarief in de offerte
 • Heb je een kassa systeem met BTW vermelding op de kassabon ? Controleer dan vooraf hoe je het percentage van het lage BTW tarief kunt wijzigen in de kassa.
 • Wanneer je de BTW verhoging doorberekend aan de klant en de verkoopprijzen gaat aanpassen, controleer dan gelijk of de netto verkoopprijzen die je hanteert nog steeds kloppen (misschien dat de inkoopprijzen in de loop der tijd marginaal zijn gewijzigd en dat je deze wijzigingen nog niet hebt doorgevoerd in de verkoopprijzen, Nu is het moment om dit weer recht te trekken)


Kleine ondernemers regeling

De kleine ondernemers regeling

Wat is de kleine ondernemersregeling?

De kleine ondernemersregeling is een regeling die kleine ondernemers helpt. Ben jij wél ondernemer maar is dit niet jouw primaire bron van inkomsten? Dan kom je hier wellicht voor in aanmerking. Met de kleine ondernemersregeling, ook wel KOR, kan je in aanmerking komen voor een vermindering van het BTW-bedrag dat afgedragen moet worden aan de belastingdienst.

Hoe zit deze regeling nu in elkaar?

Op dit moment is de KOR een maatregel waarvoor je in aanmerking komt als je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een eenmanszaak, maatschap, VOF of man/vrouw firma.
 • Jouw onderneming is gevestigd in Nederland.
 • De onderneming moet, na aftrek van alle voorbelastingen, minder dan €1883,- per jaar aan BTW afdragen.
 • De onderneming voldoet aan alle administratieve verplichtingen waaraan de onderneming moet voldoen.

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kom je in aanmerking van de Kleine ondernemers regeling, en dat kan erg gunstig uitpakken.

Betaal jij in een jaar, na aftrek van alle voorbelastingen, minder dan €1345,-? Dan kan je dit volledige bedrag terugvragen.

Betaal jij tussen de €1345,- en €1883,- per jaar na aftrek van alle voorbelastingen? Dan kan je door middel van de volgende berekening uitrekenen waar jij recht op hebt:

A = €1883,-
B = Te betalen BTW (Ontvangen BTW) Voorbelastingen (Betaalde BTW. Zowel 21 als 6%)

Vermindering voor kleine ondernemers = 2.5 x (A-B)

Let op! Er zijn uitzonderingen op de KOR.
Handel jij bijvoorbeeld in goud, doe je aan executieverkopen of ben je werkzaam in de bouw, scheepsbouw, als hovenier, heb je een schoonmaakbedrijf of ben je gewoon benieuwd naar de uitzonderingen? Kijk dan op deze pagina van de belastingdienst.

Wat gaat er veranderen?

De overheid wil kleine ondernemers blijven ondersteunen, stimuleren en helpen door de BTW afdracht voor hen te verminderen. Echter gaan ze dit op een andere manier invulling geven dan de huidige KOR. Als alle plannen goedgekeurd worden, gaat de overheid de nieuwe regels m.b.t. de KOR in 2020 invoeren.

In het voorstel, gepresenteerd in de bijlage van de miljoennota 2018, staat dat vanaf 2020 de grens niet meer ligt bij de jaarlijks af te dragen BTW (na voorbelasting) maar bij de jaaromzet. De omzetgrens wordt hoogstwaarschijnlijk €20,000,- per jaar. Dit bedrag kan tot de invoering van de nieuwe regeling nog worden gewijzigd.

Wat betekend dat voor jou?

Dat is afhankelijk van jouw situatie.

Verkoop je nu producten met een BTW percentage van 6%, maar koop je in met 21%? Dan is de kans groot dat jouw voordeel kleiner gaat worden na invoering van de nieuwe regels.

Verkoop je nu producten met een BTW percentage van 21%, maar koop je in met een percentage van 6%? Dan kan het zijn dat je nu geen, maar straks wel belastingvoordeel hebt door de KOR.

Houd voor updates onze site, maar ook de site van de belastingdienst goed in de gaten.