Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Wanneer je als ondernemer door de Corona maatregelen in liquiditeitsproblemen komt en daardoor niet in staat bent om de verschuldigde belastingen te betalen, dan kun je bijzonder uitstel van betaling van belastingen aanvragen.

De procedures voor het aanvragen van bijzondere uitstel zijn als volgt:

 Procedure aangiftebelastingen (Loonheffingen/Omzetbelasting):

  1. De aangiftes loonheffingen en omzetbelasting worden ingediend.
  2. De verschuldigde bedragen volgens aangifte betaal je vervolgens niet.
  3. Je ontvangt van de belastingdienst een naheffingsaanslag wegens het niet op tijd betalen van de verschuldigde belasting.
  4. Het bijzonder uitstel kan nu worden aangevraagd o.v.v. het aanslagnummer van de naheffingsaanslag.

 Procedure aanslagbelastingen (Inkomstenbelasting/Inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet, Vennootschapsbelasting):

  1. Je ontvangt de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting; inkomensafhankelijke premie zorgverzekering wet; vennootsschapbelasting
    Of
    Je hebt al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting; inkomensafhankelijke premie zorgverzekering wet; vennootsschapbelasting ontvangen die je in termijnen betaald.
  2. Je kunt nu bijzonder uitstel aanvragen onder vermelding van het aanslagnummer van de aanslag.

Procedure aanvraag vermindering voorlopige aanslag (Inkomstenbelasting/Inkomensafhankelijke premie Zorgverzekering wet, Vennootschapsbelasting):

Wanneer je verwacht dat het resultaat van de onderneming in 2020 (veel) lager is dan het resultaat waarop de voorlopige aanslag is gebaseerd, dan je kun je de belastingdienst verzoeken om vermindering van de voorlopige aanslag op basis van de bijgestelde winstverwachting.

Mijn advies (afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent) is over het algemeen om hier nog even mee te wachten totdat de omvang van de gevolgen van de crisis voor het resultaat beter inzichtelijk is. Dit om te voorkomen dat je bij de aangifte 2020 te maken krijgt met hoge aanslagen. (Maak eerst gebruik van de mogelijkheid van bijzondere uitstel van betaling belastingen)

Aanvragen?

Ook voor de aanvraag “Bijzonder uitstel van betaling belastingen” kun je terecht bij Administratiekantoor Wagenmakers. Moeten we deze aanvraag voor je indienen? Neem dan contact met ons op via de mail (info@wagenmakers.net) of telefonisch (050-5799184).