Aangifte Inkomstenbelasting Ondernemer

 

De wetgeving stelt bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen.

 

De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet. Administratiekantoor Wagenmakers adviseert u en stelt uw ondernemers-aangifte inkomstenbelasting op.

 

De aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers volgt na de goedkeuring van de jaarrekening van het bedrijf waaruit de winst uit onderneming blijkt.

 

Ik verzorg uw complete aangifte op basis van uw bedrijfsadministratie. Uw aangifte moet namelijk worden uitgebreid met de verlies- en winstrekening en balans van uw onderneming.

 

Het is dus erg belangrijk om kritisch te kijken naar alle mogelijkheden en aftrekposten om uw belastingdruk te optimaliseren. Bijv. Investeringsaftrek, voorkoming dubbele belasting, enz. Uw persoonlijke situatie speelt eveneens een grote rol, zoals uw overige inkomsten uit werk en woning (box 1), uw inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en uw inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

 

Voordat de aangifte wordt verzonden naar de Belastingdienst wordt deze altijd eerst met u doorgenomen.

 

Na uw goedkeuring stuur ik de aangifte inkomstenbelasting elektronisch naar de desbetreffende Belastingdienst.