Wat is de kleine ondernemersregeling?

De kleine ondernemersregeling is een regeling die kleine ondernemers helpt. Ben jij wél ondernemer maar is dit niet jouw primaire bron van inkomsten? Dan kom je hier wellicht voor in aanmerking. Met de kleine ondernemersregeling, ook wel KOR, kan je in aanmerking komen voor een vermindering van het BTW-bedrag dat afgedragen moet worden aan de belastingdienst.

Hoe zit deze regeling nu in elkaar?

Op dit moment is de KOR een maatregel waarvoor je in aanmerking komt als je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

  • Je hebt een eenmanszaak, maatschap, VOF of man/vrouw firma.
  • Jouw onderneming is gevestigd in Nederland.
  • De onderneming moet, na aftrek van alle voorbelastingen, minder dan €1883,- per jaar aan BTW afdragen.
  • De onderneming voldoet aan alle administratieve verplichtingen waaraan de onderneming moet voldoen.

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kom je in aanmerking van de Kleine ondernemers regeling, en dat kan erg gunstig uitpakken.

Betaal jij in een jaar, na aftrek van alle voorbelastingen, minder dan €1345,-? Dan kan je dit volledige bedrag terugvragen.

Betaal jij tussen de €1345,- en €1883,- per jaar na aftrek van alle voorbelastingen? Dan kan je door middel van de volgende berekening uitrekenen waar jij recht op hebt:

A = €1883,-
B = Te betalen BTW (Ontvangen BTW) Voorbelastingen (Betaalde BTW. Zowel 21 als 6%)

Vermindering voor kleine ondernemers = 2.5 x (A-B)

Let op! Er zijn uitzonderingen op de KOR.
Handel jij bijvoorbeeld in goud, doe je aan executieverkopen of ben je werkzaam in de bouw, scheepsbouw, als hovenier, heb je een schoonmaakbedrijf of ben je gewoon benieuwd naar de uitzonderingen? Kijk dan op deze pagina van de belastingdienst.

Wat gaat er veranderen?

De overheid wil kleine ondernemers blijven ondersteunen, stimuleren en helpen door de BTW afdracht voor hen te verminderen. Echter gaan ze dit op een andere manier invulling geven dan de huidige KOR. Als alle plannen goedgekeurd worden, gaat de overheid de nieuwe regels m.b.t. de KOR in 2020 invoeren.

In het voorstel, gepresenteerd in de bijlage van de miljoennota 2018, staat dat vanaf 2020 de grens niet meer ligt bij de jaarlijks af te dragen BTW (na voorbelasting) maar bij de jaaromzet. De omzetgrens wordt hoogstwaarschijnlijk €20,000,- per jaar. Dit bedrag kan tot de invoering van de nieuwe regeling nog worden gewijzigd.

Wat betekend dat voor jou?

Dat is afhankelijk van jouw situatie.

Verkoop je nu producten met een BTW percentage van 6%, maar koop je in met 21%? Dan is de kans groot dat jouw voordeel kleiner gaat worden na invoering van de nieuwe regels.

Verkoop je nu producten met een BTW percentage van 21%, maar koop je in met een percentage van 6%? Dan kan het zijn dat je nu geen, maar straks wel belastingvoordeel hebt door de KOR.

Houd voor updates onze site, maar ook de site van de belastingdienst goed in de gaten.