De huidige kleine ondernemersregeling (KOR) wordt met ingang van 1 januari 2020 vervangen door
de omzet gerelateerde vrijstellingsregeling omzetbelasting (OVOB).

De huidige regeling

 

De huidige regeling werkt als volgt:

 • Wanneer de te betalen btw per jaar minder is dan € 1883,00 dan heb je recht op vermindering afdracht btw of volledige vrijstelling van afdracht btw.
 • De regeling is alleen geldig voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (bijvoorbeeld de eenmanszaak of een vof).
 • Er wordt gekeken naar het te betalen bedrag aan btw.
 • Je verstuurt btw-facturen.
 • Je doet btw-aangifte.

De nieuwe regeling met ingang van 1 januari 2020

 

De nieuwe regeling werkt als volgt:

 • Wanneer je op jaarbasis minder dan € 20.000,00 omzet hebt, mag je opteren voor vrijstelling van de btw.
 • De regeling is geldig voor zowel natuurlijke personen (bijvoorbeeld eenmanszaak en vof) als voor rechtspersonen (bijvoorbeeld B.V. , stichtingen en verenigingen).
 • Er wordt niet meer gekeken naar het bedrag dat aan btw betaald moet worden maar naar de totale omzet op jaarbasis.
 • Je verstuurt geen btw-facturen meer.
 • Je doet geen btw-aangifte meer.
 • Je doet voor tenminste 3 jaar mee aan de OVOB.
 • De OVOB kan nooit met terugwerkende kracht worden toegepast.

Welke omzet telt mee voor de berekening?

Voor de omzetgrens van € 20.000,00 moet je meetellen:

 • Btw-belaste omzet (21%, 9% en 0%) van in Nederland verrichte diensten of leveringen.
 • Marge omzet wordt volledig meegeteld (zowel het belaste als onbelaste deel).
 • BTW vrijgestelde omzet wordt niet meegeteld. (hierop zijn een aantal uitzonderingen).

Wat zijn de consequenties als je meedoet aan de nieuwe regeling?

Termijnen

 

Wanneer je besluit mee te doen aan de nieuwe regeling, moet je dit voor 20 november 2019 aan de belastingdienst doorgeven.
De keuze voor toepassing van de OVOB geldt voor 3 jaar.

Zodra  je in enig jaar de omzetgrens van € 20.000,00 overschrijdt, dan geldt vanaf dat moment dat je weer btw plichtig bent. Vanaf de factuur waarbij je de omzet van € 20.000,00 overschrijdt ben je verplicht om weer btw te vermelden op de factuur en een melding te doen bij de belastingdienst dat de vrijstelling is vervallen omdat je de maximale omzetgrens overschrijdt.

Je kunt dan pas na 3 jaar weer opteren voor het toepassen van de OVOB.

Facturen

 

Je vermeldt geen btw meer op de factuur. Voor de btw hoef je ook geen facturen meer te versturen. Wanneer je zelf wel facturen wilt versturen of wanneer je klanten daar om vragen, vermeldt je op de factuur dat er sprake is van btw-vrijstelling.

Verrekenen BTW

 

Je kunt de BTW op inkoopfacturen niet meer verrekenen.

Investeringen

Wanneer je verwacht in de komende jaren een grote investering te doen waardoor de terug te vragen btw meer is dan de af te dragen btw, dan heb je door de toepassing van de OVOB geen recht op teruggave van de btw. Dit kan een reden zijn om af te zien van deelname aan de OVOB.

Naast eventuele investeringen in de toekomst wordt er bij deelname aan de OVOB ook gekeken naar investering die je in het verleden hebt gedaan. Hierdoor kun je te maken krijgen met een herziening van de btw op investeringen van de afgelopen 4 jaren. Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen.

Administratie bijhouden

Je bent nog wel steeds verplicht om een administratie bij te houden voor de btw. Ook wanneer je in de oude regeling een ontheffing administratieve verplichten hebt gekregen voor de btw. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ontheffing op basis van de oude regeling

Doe je op dit moment geen aangifte btw omdat je gebruik maakt van de ontheffing administratieve verplichten op basis van de oude kleine ondernemersregeling? Dan maak je op 1 januari 2020 automatisch gebruik van de OVOB. Je hoeft je hier niet apart voor aan te melden. Ook kan je je deelname op ieder moment beëindigen. Als je niet mee wil doen aan de OVOB of je voldoet niet aan de nieuwe regels voor het meedoen, dan moet je je voor 20 november 2019 per brief afmelden bij de belastingdienst.

Aantrekkelijk of niet voor andere ondernemers

In het geval dat je gebruik gaat maken van de OVOB mag je geen btw meer in rekening brengen en dus ook niet meer vermelden op je factuur. Dit kan voor je afnemers in sommige gevallen ongunstig zijn en daardoor dus minder aantrekkelijk om zaken met jouw bedrijf te doen.

Waar moet je als ondernemer rekening mee houden wanneer je zelf niet opteert voor de OVOB

Wanneer je zaken doet met leveranciers die hebben geopteerd voor de OVOB dan krijg je te maken met inkoopfacturen waarop geen btw staat vermeld. De ondernemers die deze facturen versturen kunnen zelf de btw die in rekening word gebracht op hun kosten niet meer verrekenen.

De kans is groot dat de leverancier deze voor hun “extra kosten” (de niet verrekenbare btw) verwerken in hun verkoopprijs. Soms is het dan goedkoper om te kiezen voor een leverancier die btw-plichtig is. De totaalprijs van de factuur is dan hoger, maar de netto prijs lager.

Hulp nodig bij de omzet gerelateerde vrijstellingsregeling omzetbelasting? Wij helpen je graag verder.