LIV en JLIV

De afgelopen weken zijn door het UWV de 1e overzichten van de loonkostensubsidie lage inkomensvoordeel (LIV) en Jeugd-Lage Inkomensvoordeel (JLIV) verstuurd naar de werkgevers die in 2018 werknemers in dienst hadden die aan de voorwaarden van deze subsidie voldoen.
Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van deze subsidie.
Bij het aannemen van nieuw personeel is het raadzaam om bij de vaststelling van het salaris ook rekening te houden met de voorwaarden van deze subsidie.
Het is natuurlijk jammer wanneer je de subsidie misloopt omdat het uurloon €0,01 boven het maximum uurloon ligt..

Wat is de Subsidie Lage Inkomens Voordeel

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag inkomen. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Hoe hoog is de subsidie.

Het LIV wordt toegekend per werknemer, per verloond uur. Als u recht heeft op het LIV, dan krijgt u een bedrag per verloond uur met een maximum van totaal € 2.000 per jaar per werknemer. Hoeveel de tegemoetkoming precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer en van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).

De subsidie wordt uitgekeerd wanneer de werknemer in het kalenderjaar minimaal 1248 uur gewerkt heeft.

Bij een gemiddelde uurloon van € 10,05 tot en met € 11,07 is de subsidie € 1,01 per uur met een maximum van € 2000,00.
Bij een gemiddelde uurloon van € 11,08 tot en met € 12,58 is de subsidie € 0,51 per uur met een maximum van € 1000,00
Het gemiddelde uurloon bestaat naast het bruto loon ook uit vakantiegeld en eventuele uitbetaalde bonussen en toeslagen.
Voor de JLIV gelden de volgende subsidies:
Leeftijd op 31 december 2018 Jeugd-LIV per werknemer per verloond uur in 2019 Maximale jeugd-LIV per werknemer in 2019
18 € 0,13 € 270,40
19 € 0,16 € 332,80
20 € 0,59 € 1.227,20
21 € 0,91 € 1.892,80

De leeftijd op 31 december 2018 bepaalt het bedrag per verloond uur in 2019. Voor een werknemer die op 31 december 2018 19 jaar wordt, krijgt u € 0,16 per verloond uur, maar voor een werknemer die op 1 januari 2019 19 jaar wordt, krijgt u € 0,13 per verloond uur.
Er geldt voor de loonkostensubsidie  JLIV geen minimum aantal uren

De uurlonen die gelden om in aanmerking te komen voor de loonkostensubsidie JLIV zijn voor 2019 nog niet vastgesteld.
(deze worden vermoedelijk per 1 juli 2019 bekend gemaakt)
In  2018 waren de uurlonen:
18 jaar tussen de € 4,69 en € 6,09
19 jaar tussen de € 5,43 en € 7,69
20 jaar tussen de € 6,91 en € 9,34
21 jaar tussen de € 8,40 en € 9,80

Benieuwd wat deze subsidieregelingen voor jou kunnen betekenen?
Wij zoeken het graag voor je uit!