Loonheffing

 

Wanneer u door mij de loonadministratie laat verzorgen doe ik voor u de aangifte loonheffing en indien van toepassing de EDM (eerste dag melding).

 

U ontvangt een samenvatting van de aangifte waarop de af te dragen loonheffing en het betalingskenmerk staan vermeld.

 

De aangifte loonheffing is verwerkt in het vaste tarief.