Naast de salarisverwerking komt u voor veel keuzes te staan wanneer u personeel in dienst neemt :

 

- De keuze van de Arbodienst

 

- Wel of niet afsluiten van een ziekengeldverzekering (en zo ja, welke?)

 

- Wel of niet onderbrengen van de WGA verzekering bij een particuliere verzekeringsmaatschappij

 

- Arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd

 

- Wel of niet afsluiten van aanvullende verzekeringen voor het personeel

 

De loonkosten zijn voor veel bedrijven de grootste ‘kostenpost’.

 

Het is voor uw bedrijfsvoering dan ook heel belangrijk om te weten wat de gemiddelde loonkosten per uur zijn die u minimaal moet verwerken in het uurloon dat wordt doorberekend aan de klant.

 

Bij al deze vragen kan ik u adviseren.