belastingverhoging

Belastingverhoging: van 6% naar 9%. En nu?

Belastingverhoging: Van 6% naar 9%, en nu?

Het kabinet is voornemens om het lage BTW tarief van 6 % met ingang van 1 januari 2019 te verhogen naar 9%.
Hoewel deze plannen nog niet definitief zijn is de kans groot dat de 1e kamer tijdig akkoord gaat met dit voorstel en het kabinet deze verhoging ook daadwerkelijk per 1 januari invoert.

 • Wat betekent deze verhoging voor de facturering ?
 • Vanaf welke datum moet ik 9 % BTW in rekening brengen ?

Officieel zijn de volgende regels van toepassing :

De datum waarop de goederen en/of diensten worden geleverd is bepalend voor het toepassen van het juiste tarief.

 • De diensten of goederen worden geleverd in 2018, het percentage dat je in rekening brengt op de factuur is 6 %. Ook wanneer je de factuur voor deze levering pas in 2019 verstuurd.
 • De levering van de goederen of diensten is in 2019, je factureert dan 9 %. Ook wanneer de factuur in 2018 wordt verzonden breng je 9 % BTW in rekening.
  (LET OP ZIE OOK DE OFFICIEUZE REGELING)
 • Wanneer de dienst start in 2018 en doorloopt in 2019 (bijvoorbeeld schilderwerk) dan is de datum van oplevering bepalend. Wanneer het werk in 2019 wordt opgeleverd moet je het tarief van 9 % voor het gehele werk in rekening brengen. Wanneer de offerte uit meerdere onderdelen bestaat en er vind per onderdeel een oplevering plaats dan mag je wanneer er deelopleveringen in 2018 hebben plaatsgevonden voor deze onderdelen het 6 % tarief toepassen.

Officieus heeft de staatssecretaris van Financiƫn de volgende uitvoeringsmaatregel aangekondigd :

Begin juni heeft staatssecretaris Snel van Financiƫn in een debat met de Tweede Kamer aangekondigd dat het kabinet ondernemers niet wil belasten met extra administratieve lasten bij de verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent. Daarom zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden.

Ik ga ervan uit dat deze belofte ook daadwerkelijk wordt omgezet in een uitvoeringsbesluit.

Dit betekend dat je bij alle facturen die je in 2018 verstuurd voor diensten en/of goederen die onder het lage BTW tarief vallen het tarief van 6 % mag toepassen, ook wanneer de prestatie of levering pas in 2019 plaatsvindt.
Bij de facturen die je in 2019 verstuurd is het moment van levering (zoals hierboven omschreven) wel bepalend voor het toepassen van het tarief van 6 % of 9 %.

Hoe bereid je je voor op de verhoging van 6 naar 9 procent?

 • Wanneer je de verhoging doorberekend aan de klant geef dan duidelijk in de offertes aan dat met ingang van 1 januari 2019 het BTW tarief wijzigt van 6 % naar 9 % en dat deze wijziging ook doorberekend wordt aan de klant.
 • Wanneer je al bij voorbaat weet dat de uitvoering/levering in 2019 plaatsvind vermeld dan gelijk het nieuwe tarief in de offerte
 • Heb je een kassa systeem met BTW vermelding op de kassabon ? Controleer dan vooraf hoe je het percentage van het lage BTW tarief kunt wijzigen in de kassa.
 • Wanneer je de BTW verhoging doorberekend aan de klant en de verkoopprijzen gaat aanpassen, controleer dan gelijk of de netto verkoopprijzen die je hanteert nog steeds kloppen (misschien dat de inkoopprijzen in de loop der tijd marginaal zijn gewijzigd en dat je deze wijzigingen nog niet hebt doorgevoerd in de verkoopprijzen, Nu is het moment om dit weer recht te trekken)