Administratiekantoor Wagenmakers kan de salarisverwerking verzorgen voor alle branches in het midden- en kleinbedrijf.

  

Startende Ondernemers

DGA (Directeur Groot Aandeelhouder)

Bestaande bedrijven tot 50 werknemers

  

Enkele voorbeelden van branches:

Bouw en Afbouwsector

Detailhandel

Vrije Beroepen

  

Heeft u uw financiële administratie uitbesteed aan een ander administratie- of accountantskantoor ?

  

Ik lever u alle gegevens die uw boekhouder of accountant nodig heeft voor een juiste verwerking van de loonadministratie in de financiële administratie.

  

Voor de meest gebruikte softwarepaketten kan ik de journaalposten digitaal aanleveren.